HBO Associate Degree Management in de Zorg

Voor wie?

Heb je een verpleegkundige of medische achtergrond? En krijg je een meer coördinerende of leidinggevende rol in de zorg? Deze opleiding biedt praktische handvatten om succesvol leiding te geven op het niveau van operationeel manager of leiding- gevende. Binnen de zorgsector vinden op dit moment veel veranderingen plaats. In deze opleiding verdiep je je onder meer in verandermanagement, maar ook in organisatiegedrag en kwaliteitsmanagement. Je leert hoe je met slimme innovaties en strategische beslissingen je cliënten en patiënten zo goed mogelijk van dienst kunt zijn. Ook ontwikkel je je eigen visie op leiderschap en management. Alle belangrijke punten waar je in je werk mee te maken hebt, komen in deze praktische opleiding aan de orde. Deze opleiding is dan ook een unieke mogelijkheid om je in korte tijd te ontwikkelen tot een veelzijdige middle manager en de graad Associate degree te behalen. Je kunt na afronding deze opleiding mogelijk rechtstreeks inbrengen in een volledige HBO Bacheloropleiding en deze vervolgens binnen 2 jaar afronden.

Vakgebied

Management en Leidinggevende in de Zorg

Opleidingsniveau

Associate Degree (AD)

Erkenning

NVAO geaccrediteerd

Duur

24 maanden

Startmoment

Maart 2023

Prijs

Op aanvraag

HBO Associate Degree Management in de Zorg

NVAO-geaccrediteerde HBO Associate Degree
Je resultaat
 • Met je kennis en vaardigheden stuur je aan op de realisatie van organisatiedoelen en begeleid je interne veranderingen. Zo draag je bij aan het behalen van optimale resultaten binnen je zorginstelling
 • Na succesvolle afronding ontvang je het officieel erkende getuigschrift Associate Degree Management in de Zorg.

 

Waarom Het Nieuwe HBO?
 • Voor werkenden: opleidingen die goed te combineren zijn met werk en privé
 • Flexibel: meerdere startmomenten op meerdere locaties per jaar
 • Begeleiding: topdocenten uit de praktijk en een persoonlijke studiebegeleider
 • Kwaliteit: hoog aangeschreven bij werkgevers én geaccrediteerd door de NVAO.

 

HBO Associate Degree

Om het aanbod in het hoger beroepsonderwijs te verbreden en het gat te dichten tussen het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs zijn HBO Associate-Degreeopleidingen geïntroduceerd. Deze zijn speciaal bedoeld voor studenten die geen 4-jarige HBO Bacheloropleiding willen volgen, maar juist een korter HBO-programma. Je rondt deze opleiding af met een wettelijke graad, de HBO Associate Degree (AD).

 

Doelgroep

Je bent werkzaam in de zorg en hebt de ambitie om je verder te ontwikkelen in een leidinggevende rol. Dit wil je doen in een 2-jarig programma op het niveau HBO Associate Degree.

Je kunt aan deze Associate Degree deelnemen met een diploma HAVO, VWO of MBO-niveau 4. Ben je niet in het bezit van een van deze diploma’s, en ben je minimaal 21 jaar, dan kun je instromen op basis van de 21+ regeling.

Ben je tussen de 18 en 25 jaar en in het bezit van een diploma op MBO-niveau 4? Dan kun je deze Associate degree Management in de Zorg ook versneld volgen. Zo heb je al binnen 1,5 jaar jouw diploma op zak.

 

Doel en opzet

Je ontwikkelt je op een zeer praktische wijze op erkend HBO-niveau. In de eerste fase ga je aan de slag met onderwerpen als management in het algemeen en organisatievormen in zorg en welzijn. Daarnaast doe je kennis op over bedrijfskundige processen, personeelsplanning en de financiële en bedrijfseconomische aspecten in de zorg. Hiermee ontwikkel je een duidelijk inzicht in management en de vormen die management kan aannemen binnen de zorg. In fase 2 verdiep je je kennis en kunde. Je gaat in op thema's als marktwerking, innovatie en organisatiecultuur.

STUDIEPROGRAMMA

FASE 1

In fase 1 doorloop je een modulair programma, waarin je aan de slag gaat met de kern van zorgmanagement. In totaal volg je tijdens deze fase 6 modules en je sluit deze fase af met een integrale opdracht.

Management in de zorg

(6 bijeenkomsten)

 • Inzicht in de werking van organisaties
 • Organisatievormen in zorg en welzijn
 • Organisatiestructuur en processen
 • Leidinggeven, motiveren en belonen
 • Coördineren, plannen en aansturen
 • Effectieve werkorganisatie
 • Werkverdeling en werkprocessen
 • Wetgeving en regelgeving in de zorg
 • Budgetten in de zorg

 

Kwaliteits- en procesmanagement in de zorg

(6 bijeenkomsten)

 • Inzicht in processen binnen de zorg en welzijn
 • Interne logistiek en doorlooptijden
 • Lean werken in de zorg
 • Kwaliteitsmanagement en procesbeheersing
 • Management en informatievoorziening
 • Kritische prestatie-indicatoren binnen de zorg en welzijn
 • Het werken met budgetten in een organisatie in de zorg of welzijn

 

HR-management

(6 bijeenkomsten)

 • Introductie organisatie- en personeelsmanagement
 • Strategische personeelsplanning en recruitment
 • Ontwikkeling, doorstroom en uitstroom van personeel
 • Performancemanagement
 • Duurzame inzetbaarheid en talentontwikkeling


Managementvaardigheden

(4 bijeenkomsten)

 • Stijlen van leidinggeven
 • Leiderschapsstijl
 • Leidinggeven en ontvangen
 • Motiveren en inspireren
 • Teambuilding en coaching
 • Delegatie en span of control

 

Zorgmanagement in de praktijk

(4 bijeenkomsten)

 • Analyse van vraagstukken over zorgmanagement
 • Praktische toepassing van zorgmanagement in de praktijk
 • Actuele praktijkcases en praktijktoepassingen

Studieprogramma

FASE 2

In fase 2 volg je 5 modules.

Marktwerking in zorg en welzijn

(6 bijeenkomsten)

 • Marktanalyse en innovatie in zorg en welzijn
 • De marktpositie verstevigen
 • Actoren en invloed
 • Strategische marketingtechnieken voor zorg en welzijn - Customer relationship management
 • Zorgstrategie en marketing


Organisatieverandering, personeel en begeleiding

(8 bijeenkomsten)

 • Organisatiecultuur als ‘shared values’
 • Leiderschapsstijlen bij verandering
 • Veranderstijl en de veranderaanpak
 • Weerstand bij verandering
 • Organisatiecultuur en veranderen
 • Veranderingsbereidheid
 • Communicatie van veranderingen
 • Rol van de leider in veranderingen
 • Veranderingsmanagement en HRM
 • Organisatieverandering en begeleiding

 

Verandering, management en organisatie

(8 bijeenkomsten)

 • Visie op veranderen
 • Nut en noodzaak van veranderen
 • Organisatiestrategie bij verandering
 • Kerncompetenties en kernwaarden
 • Organisatiestructuur en organisatie(her)inrichting
 • Organisatiesysteem: werkprocessen en interne procedures
 • Veranderingsprocessen en -procedures
 • Van huidige naar gewenste situatie
 • Consequenties van verandering
 • Veranderingsproces in stappen indelen
 • Veranderingsmanagement als project

 

Gedrag in organisaties
 • Motivatie en werkplezier
 • Formele en informele besluitvorming
 • Psychologische aspecten van organisatiegedrag
 • Groepsdynamica en -effectiviteit
 • Macht en politiek
 • Conflicten en spanning
 • Organisatiecultuur en -verandering


Effectief communiceren en beïnvloeden

(4 bijeenkomsten)

 • Inzicht in jezelf en anderen
 • Kernkwaliteiten
 • Motivatie en belangen van anderen
 • Effectieve gesprekstechnieken
 • Lastige gesprekken voeren
 • Weerstand en emoties
 • Situationeel handelen
 • Beïnvloedingsvaardigheden en -strategieën
 • Invloedstijlen
 • Je doelen bereiken

Algemene informatie over examens, erkenning en lesvormen

EXAMENS

Je ontvangt tijdens je opleiding uitgebreide informatie over de examinering. Elke module wordt apart afgerond met een toets, die zo goed mogelijk aansluit bij de aard van de module. Naast praktijk gerichte module-opdrachten en mondelinge examens wordt ook gebruikgemaakt van digitale examens. Het voordeel daarvan is dat je zelf het moment en de plaats van het examen kunt uitkiezen. De eerste fase rond je af met een integrale opdracht en gedurende de opleiding werk je aan een praktijkportfolio. Je sluit de Associate Degree af met een afstudeeropdracht.

ERKEND GETUIGSCHRIFT

Je behaalt met deze opleiding het officiële getuigschrift 'Associate Degree Management in de Zorg' van Hogeschool NCOI. NCOI is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkend als rechtspersoon voor hoger onderwijs op basis van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Je ontvangt een officieel internationaal erkend AD-getuigschrift met hoge waarde op de arbeidsmarkt. 

LESVORMEN

 • Je kunt dit programma klassikaal volgen op een locatie in Paramaribo. Op vaste tijdstippen volg de lessen in een groep. Binnen de groep leer je ook veel van elkaar
 • Behoefte aan meer flexibiliteit? Met de lesvariant e-learning studeer je in je eigen tijd en in je eigen tempo op afstand. Je wordt online begeleid door een ervaren docent.
 • Voor de unieke combinatie van beide lesvarianten kies je voor virtual classroom. Hierbij volg je de lessen op vaste tijdstippen, met een docent én digitaal.